Norsk Filatelistforbund vil gratulere Stavangerklubben med «FEPA Certificate of appreciation» på bakgrunn av fremragende aktiviteter til fremme av filatelien». Det var 4 prisvinnere i denne kategorien.

Her kan du lese FEPA-artikkelen: