Litt nytt fra Norsk Skipsposthistorisk forening

Du finner det på klubbsida til foreningen (via «Finn din klubb»).