Blåboka

Lover og statutter – rev – dato

Lover for Norsk Filatelistforbund – 7 – 05.02.2008

Forretningsorden for NFs representantskapsmøte – 0 – 22.06.1985

Statutter for NORWEX-fondet – 3 – 01.06.2018

Statutter for Richter-fondet – 1 23.11.1997

Statutter for Norsk Filatalistforbunds orden «Sølvløven» 1 – 23.11.1997

Statutter for Norsk Filatelistforbunds Hedertegn – 1 – 23.05.1976

Statutter for Norsk Filatelistforbunds orden «Forbundsmedaljen» – 3 – 04.05.2017

Statutter for Norsk Filatelistforbunds hederspris «Ildsjeler» – 1 – 04.05.2014

Forbundets orden «Sølvløven» – tildelinger – 18 – 16.3.2020

NF’s Hederstegn – tildelinger – 10 – 16.3.2020

J.H. Richters-prisen tildelinger – 6 – 16.3.2020

NF’s orden «Forbundsmedaljen» – tildelinger 7 – 16.3.2020

NF’s hederspris «Årets Ildsjel» – tildelinger – 4 – 16.3.2020

Organisasjon og adresser – rev – dato

Adresser til Forbundets styre og ansatte – 17 – 5.3.2020

Regioninndelingen i Norge – 15 – 09.03.2020

Adresser til forbundssklubber og tilsluttede foreninger 18 – 17.12.2018

Utvalg under Forbundsstyret 15 – 08 02 2021

Utstillings – og juryutvalget (UJU) – 14 – 23.1.2020

Norsk Filatelistforbunds dommerkollegium – 11 – 24.03,2020

Norske representanter i FIP-kommisjonene – 11 – 21.2.2020

Forbund og forbundspresidenter i Norden12 – 05.05.2018

Autoriserte attestatører – 7 – 04.03.2020

For klubber – rev – dato

Standardstatutter for frimerkeklubber – 1 – 11.03.1999

Idebank – 0 – 20.07.1988

Forslag til programposter på møtene – 2010

Tiltak for å profilere egen klubb og frimerkesamling som hobby – 05.12.2015

Vervebrosjyre – 10.12.2015

Presentasjoner i pdf-format – 2017

Foredragsholdere NF – 2- 10 07 2020

For ungdommer og ungdomsledere – rev – dato

Lover for Norges Frimerkeungdom (NFU) – 2007

NFUs styre og valgkomite – 8 – 20.11.2017

Adresser til NFU forbundsklubber – 4 – 22.11.2017

Reglementer – rev – dato

NF’s juryreglement – 4 – 23 06 2020

Reglement for UJU og dommerkollegium – 3 – 4.2.2021

Norsk Filatelistforbunds kommisjonærreglement – 3 – 15.11.2018

Sjekkliste for kommisjonærer – 3 – 15.04.2020

Retningslinjer for ekspertutvalget – 1 – 17.09.2002

Retningslinjer for NFs attestatørvirksomhet – 2 – 04.03.2020

Grenser for når et filatelistisk objekt regnes som manipulert – 0 – 07.05.1993

Retningslinjer for informasjons- og publikasjonsutvalget – 1 – 29.11.2016

Retningslinjer for Frimerkeskolen – 1 – 16.3.2020

For arrangør – rev – dato

Norsk Filatelistforbunds utstillingsreglement – 10 – 09 01 2021

Tilskudd og søknad for å avholde utstilling – 2 13 06 2020

Reglement for nordiske utstillinger – 2 – 02.02.2008

Inndeling av aldersgruppene for ungdomsutstillere – 5 – 16.06.2016

Minneliste/vaskeliste for arr. av klubb-og propagandautstillinger – 1 – 13.11.2017

Minneliste/vaskeliste for arr. av regionale utstillinger – 1 – 13.11.2017

Minneliste/vaskeliste for arr. av nasjonale utstillinger – 1 – 13.11.2017

Minneliste for landsmøtearrangør – 1 – 23.01.1999

Standard spesialreglement for regionale frimerkeutstillinger – pdf – 9 – 17.06.2015

Standard spesialreglement for regionale frimerkeutstillinger – word – 9 – 17.06.2015

Standard spesialreglement for nasjonale frimerkeutstillinger – pdf – 5 – 27.05.2007

Standard spesialreglement for nasjonale frimerkeutstillinger – word527.05.2007

Spesialreglement for Postex – PDF -2 – 28.4,2020

Spesialreglement for Postex – doc – 28.4.2020

Vinnere av Norsk Filatelistforbunds ærespris – 20 – 28.4.2020

Klubbenes dommere – 19 – 15.01.2019

Gjestdommere på utstilling i Norge og Norden – 7 – 16 -2 – 2020

Kalender valgfritt år

Utstillingsrammer – 7 – 08.04.2020

Rammerapport -2 08.04.2020

Monteringsanvisning for utstillingsrammer og handlerstands

Nordia/Haldenrammer – 2 – 08.04.2020

Stockholmiarammer – 3 – 08.04.2020

Rammekasser – 1 – 08.04.2020

For utstillere – rev – dato

Forsikringsordning for utstillere – 4 – 28.08.2016

Forsikringskjema

Tillegg til Blåboka – Reglementer og retningslinjer for bedømmelse

FIP’s hovedreglement (GREV) for vurdering og bedømmelse av samlinger i
konkurranseklasse ved FIP-utstilling
se FIP’s hjemmeside http://www.f.i.p.ch/

FiP’s utstillingsreglement – spesialreglement (SREV)

Bedømmelse av tradisjonelle eksponat – 3 – 27.01.2010

Bedømmelse av posthistorieeksponat – 2 – 06.04.2009

Bedømmelse av stempelmerkeeksponat – 1- 17.11.1999

Bedømmelse av helposteksponat – 1 – 17.11.1999

Bedømmelse av luftposteksponat – 2 – 16.04.2020

Bedømmelse av astroeksponat – 2 – 15.04.2020

Bedømmelse av motiveksponat – 2 – 16.09.2001

Bedømmelse av maksifilieksponat – 2 – 24.06.2015

Bedømmelse av litteratureksponat – 2 – 26.4.2020

Bedømmelse av ungdomssamlinger – 4 – 19.12.2015

Bedømmelse av eksponat i postkortklassen 2 – 05.10.2020

FIP’s utstillingsreglement – retningslinjer

Retningslinjer for bedømmelse av tradisjonelle eksponat – 2 – 27.01.2010

Retningslinjer for bedømmelse av posthistorieeksponat – 1 – 06.04.2009

Retningslinjer for bedømmelse av stempelmerkeeksponat – 0 – 13.07.1993

Retningslinjer for bedømmelse av helposteksponat – 0 – 16.07.1993

Retningslinjer for bedømmelse av luftposteksponat – 1 – 16.04.2020

Retningslinjer for bedømmelse av astroeksponat – 2 – 15.04.2020

Retningslinjer for bedømmelse av motiveksponat – 2 – 19.11.2001

Retningslinjer for bedømmelse av maksifilieksponat – 1 -24.6.2015

Retningslinjer for bedømmelse av litteratureksponat – 2 – 26.4.2020

Retningslinjer for bedømmelse av enrammers eksponat – 2 – 27.4.2020

Retningslinjer for bedømmelse av Åpen klasse eksponater -1 – 10.4.2020

Retningslinjer for bedømmelse av moderne filateli – 0 – 27.04.2020

Bedømmingsskjema

Tradisjonelle eksponat 05.10.2020

Posthistorieeksponat 2017

Posthistorieeksponat 2c 2017

Stempelmerkeeksponat 2017

Helposteksponat 2017

Luftpost – og astroeksponat 2020

Motiveksponat 2017

Bedømmelse av maksifilieksponat 2015

Bedømmelse av litteratureksponat 2020

Åpen klasse FIP 2020

Postkorteksponat 05,10,2020

Bedømmelse av ungdomssamlinger – tradisjonell og posthistorie 2020

Bedømmelse av ungdomssamlinger – motiv 2020

Bedømmelse av ungdomssamlinger – åpen 2020