Troms Filatelistklubb

 

Her er klubbens lover:

Troms Filatelistklubb ble etablert 8. november 1927, og er en av landets eldste og største. Det er en aktiv klubb med stor variasjon i samleområder blant medlemmene. Mange medlemmer er aktive som utstillere, og klubben har arrangert flere nasjonale og regionale utstillinger. Klubben har et rikholdig bibliotek til disposisjon for medlemmene, og kjøper ofte inn permer, lommer og annet rekvisita som er for rimelig salg på klubbens møter. Klubbmøtene inneholder filatelistiske foredrag, bytting, auksjoner og god  filatelistprat, samt en enkel servering.

 Troms Filatelistklubb avholder sine møter i Radioklubbens lokaler i Barduveien 7. Medlemsmøtene avholdes i sesongen annenhver torsdag kl. 19.00. Her er det god og gratis parkering, og kort vei til nærmeste buss-stopp. Ta gjerne med en venn og introduser han/henne for klubben. 

 MØTEDATOER FOR RESTEN AV 1. HALVÅR 2021:

25. februar, 11. og 25. mars, 8. og 22. april, 6. og 20. mai og til slutt 3. juni.
Årsmøtet som skulle holdes 25. mars er utsatt inntil videre. Alle møtene fremover er digitale på zoom. Link sendes ut til alle vi har mailadresse på i forkant av møtene.

Alle medlemmer får tilsendt TFK-nytt, som er et meddelelsesblad for Troms Filatelistklubb, med flere nummer i året. Bladet har informasjon om klubben og inneholder artikler med filatelistisk innhold. Bladet er landets eldste klubb-blad med sammenhengende utgivelse årlig siden 1948. Alle hovedmedlemmer får også tilsendt Norsk Filatelistisk Tidsskrift.

Et hovedmedlemsskap koster ft. kr 550,- pr. år, innenriks støttemedlem kr 225,- og utenriks støttemedlem kr 260,-. Det er innført purregebyr ved for sen innbetaling av kontingenten:  1. purring kr 25,-, 2. gangs purring kr 50,-. 

Enhetsregisteret org.nr. 988 975 494

 

For tiden har klubben følgende styre:

Formann: Johnny Karlsen
E-post: [email protected]                  

Tlf. 900 68 084

Nestformann : Børre Amundsen
e.post : [email protected]

Tlf. 450 07 363

Sekretær: Johnny Nygård
e-post : [email protected]

Tlf. 482 62 786

Kasserer: Karl-Erik L. Olsen
E-post: [email protected]

Tlf. 911 56 805

Styremedlem: Kjell A. Hanssen
e.post :[email protected]

Tlf. 915 39 184

Varamedlem : Frode Brataas

e.post : [email protected]

 Tlf. 996 44 462

Redaksjonskomitéen TFK-nytt 

E-post: [email protected]

 

Tlf. 911 56 805

 

 

 

Troms Filatelistklubb

Boks 1044
9260 Tromsø