Hålogaland Filatelistklubb

Hva er Hålogaland Filatelistklubb?

Klubben for alle samlere innen Filateli og Postkort.

Vi er frimerke- og postkortklubben for Harstad og tilstøtende kommuner.

Annenhver torsdag, fra og med september til ut i mai, samles en gjeng frimerke- og postkortsamlere til møte i vårt klubblokale på Seljestad. Dere er alle hjertelig velkommen til våre møter. Har kan du treffe han som er spesialist innen ditt interesseområde, og du finner nybegynneren som ønsker å være en del av et større fellesskap. Felles for alle er et ønske om å treffe andre samlere, utveksle erfaringer, låne kataloger – eller rett og slett ta en hyggelig prat over en kopp kaffe. Møtene blir normalt kunngjort på vår Facebookside. https://www.facebook.com/groups/114514275242022/

Uten forpliktelser kan du komme og finne ut om dette passer deg. Som medlem vil du også være tilsluttet Norsk Filatelistforbund, og du vil få tilsendt Norsk Filatelistisk Tidsskrift som normalt kommer ut med 8 nummer i året. Klubben har også sitt eget tidsskrift, Dobbelfoten.

Klubben er registrert i Enhets- og Frivillighetsregistret med org.nummer : 995 522 535

Vårt kontonummer er: 4730 05 65146

 

Klubbens styre

Stilling

Navn

Telefon

E-post

Leder

Dagfinn Alm

918 93 712

[email protected]

Nestleder

Kjell Arvid Paulsen

975 63 998

[email protected]

Sekretær

Trond Kristian Eilertsen

971 93 500

[email protected]

Kasserer

Rolf Hall

941 35 241

[email protected]

Styremedlem Hålogaland 2022

Tore Lund

90875451

[email protected]

Varamedlem

May Liss Nylund

906 42 428

[email protected]

Varamedlem

Per Otto Fjell

902 66 408

[email protected]

 

Hålogaland Filatelistklubb

C/O Dagfinn Alm, Skogveien 37
9403 Harstad