Askim Frimerkeklubb

Askim Frimerkeklubb ble stiftet 28. oktober 1971, og har i dag rundt 30 medlemmer. Vi møtes hver 14. dag i vår- og høsthalvåret. Alle møtene holdes på Speiderhuset i Askim, med adresse Tornerudveien 32. De fleste møtene inneholder klubbauksjoner. Objektene vises fra kl 18:00, mens auksjonen starter fra kl 19:00. Det er gratis bevertning på møtene. Møtene er åpne for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer! Askim Frimerkeklubb er tilsluttet Norsk Filatelistforbund.

Dato

Møteprogram vinter/vår 2020

13.01

Semesteråpning, miniauksjon

1

27.01

Klubbkveld, miniauksjon

Styremøte etter møtet

2

10.02

Typebestemmelse av «vanskelige» norske merker

Hvert medlem kan komme med 2 spørsmål om merker de er i tvil om hvordan skal katalogiseres – ofte vil dette være flere merker som skal sammenlignes. Vi viser dem på lerretet og diskuter i fellesskap. Ta med NK!

Utlodning av merker i klubbens eie

3

24.02

Årsmøte

Miniauksjon

4

09.03

Klubbkveld, miniauksjon

5

23.03

Besøk av frimerkehandler Brunsæl

Frist for innlevering av objekter til vårauksjonen

6

29.03

Husk samlermesse siste søndag i mars på Bøndenes hus i Råde – fra kl 10:00 til 15:00!

 

20.04

Temakveld – Ketil presenterer fra sin Sør-Afrika samling

Miniauksjon

Styremøte etter møtet

7

04.05

Vårauksjon

8

25.05

Semesteravslutning, miniauksjon

9

Medlemmene oppfordres til å levere inn objekter både til vårauksjonen og til vårens miniauksjoner.

Kontaktpersoner


Klubben har eget styre, valgt på klubbens årsmøte. Per dato består styret av:

Leder

Viggo Andresen

[email protected]

934 08 576

Nestleder

Per M. Skogsholm

[email protected]

917 94 282

Sekretær

Erling Hogstad

[email protected]

916 55 359

Kasserer

Steinar Andreassen

[email protected]

419 02 075

Bytteledere

Arne Kjell Raustøl

Ketil Harbek

[email protected]

[email protected]

482 53 193

970 97 141

Materialforvalter

Finn Kaaber

[email protected]

900 86 893

 

Bankkonto: 1100.30.33505

 

Askim Frimerkeklubb

c/o Steinar Andreassen Tunbo 21
1807 Askim