Arendal Filatelistklubb

Klubben ble startet 30. mars 1976. Vi er pr i dag ca. 50 medlemmer og har møter annenhver torsdag utenom sommeren.

Møtene starter kl. 19.00 og programmet er: Byttevirksomhet, salg fra utvalgshefter, miniauksjon og foredrag om forskjellige filatelistiske emner. Vi har et sosialt samvær med en kopp kaffe eller te.
Møtene er åpne og nye medlemmer eller andre interesserte er velkommen.

Klubben har jevnlig auksjoner av forskjellig karakter og vi tar i den forbindelse gjerne imot auksjonsobjekter. Ta kontakt med et av medlemmene i auksjonskomiteen.

Møtene til og med 24/9 holdes i Cafeen til Biblioteket ved Torvet.
Møtene fra og med 8/10 holdes i møtelokale ved Lunderød Idrettspark på Asdal.
Møtedatoer høsten 2020:
10/9 – 24/9 – 8/10 – 22/10 – 5/11 – 19/11 – 3/12 og 17/12.
Vi følger myndighetenes smittevernregler på alle møter.

Tillitsvalgte:

Formann:  Øivind N. Westbø, tlf: 470 39 744
Nestformann:  Dag Strand tlf : 930 07 695
Kasserer:  Roald Buvig, tlf. 954 58 645
Sekretær:  Ole Jørgen Etholm, tlf. 478 11 568
Styremedlem:  Odd Marcussen, tlf: 37 03 38 45
Bytteleder:  Egil Hvideberg, tlf: 37 02 59 72
Juniorleder:  ledig

Auksjonskomite:

Auksjonsansvarlig: Dag Magne Johannessen tlf 951 64 915
Odd Marcussen, tlf: 37 03 38 45
Dag Strand. tlf : 930 07 695
Øyvind N. Westbø, tlf : 470 39 744
Svein Magne Christensen, tlf. 412 46 629

Arendal Filatelistklubb

Boks 154
4801 Arendal